in

Hrvaška v primeru smrti 6-letne deklice iz Afganistana kršila človekove pravice

Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da je Hrvaška v primeru smrti 6-letne afganistanske deklice Madine Hussiny kršila niz določb mednarodne konvencije o človekovih pravicah. Deklici z družino je bila onemogočena vložitev prošnje za azil, zatem pa so jih hrvaški policisti na srbsko-hrvaški meji vrnili v Srbijo, kjer je v bližini meje otroka povozil vlak. Hrvaška bo morala družini plačati 40 tisoč evrov odškodnine.

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je danes razsodilo, da je Hrvaška v primeru smrti šestletne afganistanske deklice kršila mednarodno konvencijo o človekovih pravicah.

Afganistansko deklico Madino Hussiny je povozil tovorni vlak na železniški progi v Srbiji v bližini meje s Hrvaško. Nesreča se je zgodila, ko je hrvaška policija celotni družini onemogočila vložitev prošnje za azil in jih na srbsko-hrvaški meji sredi novembra leta 2017 vrnila v Srbijo.

Od kazenske ovadbe in ustavnega sodišča do ESČP

Afganistanska družina je zaradi smrti hčerke vložila kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu na Hrvaškem, ker družini z več otroki niso omogočili vložitve prošnje za azil. Trdili so, da so jih hrvaški policisti kljub prošnjam odpeljali do mejnega prehoda in jim ukazali, da se v temi ob železniški progi vrnejo v Srbijo. Nekaj sto metrov od mejnega prehoda je vlak nato povozil deklico.

Hrvaško tožilstvo je zavrnilo ovadbo z utemeljitvijo, da so med preiskavo ugotovili, da afganistanska družina ni vstopila na hrvaško ozemlje in se tudi s hrvaškimi policisti ni pogovarjala o azilu. Afganistanska družina se je nato obrnila na ESČP, ki je danes ugotovilo, da je Hrvaška v njihovem primeru kršila človekove pravice.

Je pa bilo aprila letos ugodeno ustavni pritožbi afganistanske družine, ki ob starših šteje še osem bratov in sester umrle deklice, glede postopka, v katerem so želeli pridobiti azil na Hrvaškem. Ustavno sodišče je ugotovilo, da ministrstvo za notranje zadeve in upravna sodišča niso z zadostno gotovostjo ugotovila, da je Srbija tako imenovana varna tretja država in da prosilcem za azil v njej ne bi grozila vrnitev v državo izvora.

Hrvaška kršila kopico členov konvencije

Sodniki ESČP so soglasno ugotovili, da je Hrvaška kršila več členov mednarodne konvencije o človekovih pravicah, kot so pravica do življenja, prepoved nečloveškega in ponižujočega ravnanja, pravica do varnosti in svobode, prepoved skupinskega izgona tujcev in pravica do individualnih prošenj za azil. Ločeno mnenje sta podali le dve sodnici, med njimi sodnica Ksenija Turković, ki je hrvaškega rodu.

Policijske luči

Zadeva se je delno nanašala tudi na pridržanje pritožnikov med njihovo prošnjo za mednarodno zaščito. Sodišče je sklenilo tudi, da so hrvaške oblasti dekličino smrt neučinkovito preiskale, da so z otroki pritožnikov med pridržanjem slabo ravnali in da odločitve o priporu pritožnika niso bile zadostno obravnavane in utemeljene.

Sodišče je prav tako ugotovilo, da so bili nekateri od pritožnikov kolektivno izgnani iz Hrvaške in da je država pritožnikom preprečila učinkovito uveljavljanje njihove pravice do individualne prošnje, med drugim z omejitvijo dostopa do odvetnika.

Sodišče v Strasbourgu je Hrvaški naložilo, da mora afganistanski družini plačati 40.000 evrov odškodnine ter 16.700 evrov za sodne stroške.

“Zadoščenje po veliki tragediji”

“To je zadoščenje po veliki tragediji in hudih kršitvah človekovih pravic družine Hussiny. Upam, da bo Hrvaška ponovno ovrednotila svoje ravnanje in ravnala v skladu z jasnim stališčem Evropskega sodišča, da še ni prišlo do zastaranja primera,” je za N1 Hrvaška povedala zastopnica družine Sanja Bezbradica in pozvala k pregonu odgovornih.

Mati umrle Madine je nekaj dni po tragediji za N1 Hrvaška pojasnila, kako je teklo srečanje družine s hrvaškimi policisti in kako so jih s pendreki usmerili nazaj v Srbijo. Dejala je, da so z njimi ravnali “zelo, zelo slabo”.

(Nezakoniti) pregoni prebežnikov na jug sistematični

Odločitev so pozdravile mnoge nevladne organizacije, ki spremljajo in opozarjajo na nezakonita vračanja oziroma push-backe prebežnikov na zunanjih mejah Evropske unije, med njimi tudi Amnesty Slovenija, ki je zapisal, da je bila smrt deklice posledica nezakonitega vračanja na hrvaški meji.

Spomnimo, da je Hrvaško notranje ministrstvo oktobra potrdilo, da je zaradi hujših kršitev službenih dolžnosti ob meji z Bosno in Hercegovino (BiH) suspendiralo tri pripadnike posebnih enot policije, ki so jih prepoznali v objavah več evropskih medijev. Ti so objavili posnetek moških z zakritimi obrazi, oblečenih v dele hrvaške policijske uniforme, ki s palicami nasilno preganjajo migrante iz Hrvaške čez reko Korano v BiH. Policiste sumijo kaznivega dejanja nečloveškega in krutega ravnanja, grozi pa jim kazen do deset let zapora.

Objavljeni posnetek je znova potrdil, da so pregoni prebežnikov v južne države kljub nezakonitosti sistematični.