in

Furs prodaja 4.128 litrov piva: ‘Kozlički so pripravljeni na odkup’

Finančna uprava RS (Furs) je konec oktobra javnost obvestila, da so zasegli 4.128 litrov piva Kozel. Ker so postopki zdaj zaključeni, so “kozlički pripravljeni na odkup”. Ponudbe lahko podajo samo poslovni subjekti.

“Ni grešni kozel, je pa očitno kozel vreden greha,” je Finančna uprava RS (Furs) konec oktobra zapisala na družbenem omrežju Twitter ob zasegu 4.128 litrov piva, ki so ga nezakonito vnesli v Slovenijo.

Danes pa je Furs na družbenem omrežju Twitter sporočil, da so “kozlički pripravljeni na odkup”.

Ocenjena vrednost piva (brez trošarine) je 3.714,30 evra, kozlički pa se prodajajo v paketu po načelu videno – kupljeno, brez garancije, prav tako ni možna reklamacija. Ponudbo lahko podajo samo poslovni subjekti, odpirale pa se bodo 24. novembra ob 8. uri v Mariboru.

Pisne ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti, priporočeno po pošti na naslov: Finančni urad Maribor, Tržaška cesta 49, 2000 Maribor ali oddati osebno v poštni nabiralnik, ki se nahaja pred vhodom v Finančni urad Maribor, na naslovu Tržaška cesta 49, 2000 Maribor, s pripisom na naslovni strani pisemske ovojnice: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP “zadeva št.: 4939-554/2021-2”.

Pivo je bilo v Slovenijo vneseno nezakonito

Kot so nam že oktobra pojasnili na Fursu, so zaznali, da se na spletu oglašuje prodaja piva tujih blagovnih znamk v Sloveniji. Obstajal je utemeljen sum, da za to blago niso bile plačane predpisane trošarinske dajatve.

Z zbiranjem obvestil in informacij na terenu so ugotovili, da fizične osebe pivo nezakonito vnašajo v Slovenijo in prodajajo na slovenskem trgu brez plačila predpisanih dajatev.

Opravili so nadzore in dvema fizičnima osebama iz okolice Celja in eni osebi iz okolice Ljubljane zasegli že omenjenih 4128 litrov piva. Zoper te osebe so bili uvedeni postopki o prekršku zaradi nezakonitega vnosa trošarinski izdelkov v Slovenijo, kot to določa Zakon o trošarinah (ZTro-1), in zaradi opravljanja dejavnosti oziroma dela, ki ni bilo priglašeno, kakor to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1).

Pivo je bilo sicer uvoženo iz Slovaške.