in

Evropski parlament pozval k zajezitvi ustrahovanja medijev s sodnimi postopki

Za je glasovalo 400 poslank in poslancev, proti pa 48. 75 jih je bilo vzdržanih. Foto: EPA

Strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti (t.i. SLAPP) spodkopavajo vrednote in pravosodni sistem EU-ja, so poslanci in poslanke opozorili v sprejetem poročilu, v katerem so predlagali vrsto ukrepov za boj proti tej grožnji za novinarje, nevladne organizacije in civilno družbo v Evropi.

Poročilo je bilo sprejeto s 400 glasovi za, 48 proti in 75 vzdržanimi glasovi.

“To poročilo naj služi kot načrt za zaščito novinarjev, zaščito tistih, ki iščejo resnico, zaščito svobode izražanja in spoštovanje naše pravice do obveščenosti,” je dejala soporočevalka v tej zadevi, poslanka Evropske ljudske stranke (EPP) Roberta Metsola.

Pri tožbah SLAPP gre za neutemeljene sodne postopke, ki temeljijo na pretiranih in pogosto neprimernih zahtevkih, njihov cilj pa je ustrahovati in diskreditirati njihove tarče. S temi tožbami se sooča vse več novinarjev in predstavnikov civilne družbe v Evropi, so opozorili poslanci in poslanke.

Evropski parlament med drugim skrbi učinek teh tožb na vrednote EU-ja, notranji trg in pravosodni sistem Unije. Besedilo poročila poudarja, da med tožniki in obdolženci pogosto vlada neravnovesje moči in sredstev, kar spodkopava pravico do poštenega sojenja.

Strateške tožbe se financirajo iz državnih proračunov

Poslance in poslanke poudarjajo, da se strateške tožbe financirajo iz državnih proračunov in da se te tožbe v kombinaciji z drugimi državnimi ukrepi uporabljajo proti neodvisnim medijskim hišam, novinarstvu in civilni družbi.

Pri tem obžalujejo, da doslej še nobena država članica ni sprejela ciljno usmerjene zakonodaje proti strateškim tožbam. Zato pozivajo Evropsko komisijo, naj predloži sveženj ukrepov, vključno z zakonodajo.

Po mnenju parlamenta bi morali ti ukrepi med drugim vključevati direktivo EU-ja proti strateškim tožbam za onemogočanje udeležbe javnosti, s katero bodo določeni minimalni standardi, ki bi morali zaščititi žrtve, hkrati pa preprečevati in sankcionirati zlorabe ukrepov proti strateškim tožbam.

Zavzemajo se tudi za ukrepe za preprečevanje izbiranja najugodnejše države za vložitev tožbe zaradi obrekovanja oziroma izbiranja najugodnejšega sodišča, z določitvijo, da bi morala o zadevah odločati sodišča v kraju običajnega prebivališča obdolženca.

Ukrepi bi morali vsebovati tudi pravila o zgodnji zavrnitvi s strani sodišč, da bo mogoče nepoštene tožbe na podlagi objektivnih meril hitro ustaviti, tožniku pa bi morale biti naložene sankcije, če ne bi mogel obrazložiti, zakaj njegovo ravnanje ni bilo zloraba.

Poslanci in poslanke podpirajo tudi zaščitne ukrepe proti kombiniranim strateškim tožbam, torej tistim, ki združujejo obtožbe o kazenski in civilni odgovornosti. Zavzemajo se za ustanovitev sklada EU-ja za zagotavljanje podpore žrtvam strateških tožb in njihovim družinam kot tudi za ustrezno usposabljanje sodnikov in odvetnikov, so sporočili iz parlamenta.