in

EU dosegel dogovor o proračunu za prihodnje leto

Foto: Pixabay

Dogovor predvideva 169,5 milijarde evrov za obveznosti in 170,6 milijarde evrov za plačila. Predlog proračuna EU-ja vedno vključuje znesek za obveznosti in za plačila. Obveznosti se nanašajo na znesek, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, plačila pa na dejansko izplačani denar.

Prioritete so podpora gospodarskemu okrevanju, za kar je namenjenih 50 milijard evrov, boj proti podnebnim spremembam ter zeleni in digitalni prehod. Za sklad za pravičen prehod v podnebno nevtralnost je namenjenih 1,2 milijarde evrov.

Za skupno kmetijsko politiko bo Unija v prihodnjem letu namenila 53 milijard, za raziskovalni program Obzorje Evropa 12 milijard, za program za zdravje 840 milijonov, za Erasmus+ 3,4 milijarde, za sklad za azil, migracije in integracijo milijardo evrov, za upravljanje meja pa 809 milijonov, vključno s 25 milijoni za zaščito meje z Belorusijo.

Vodja pogajanj med članicami Irena Drmaž. Foto: EPA

Vodja pogajanj med članicami Irena Drmaž. Foto: EPA

Irena Drmaž: Odlična novica za državljane

Dosegli smo dobro uravnotežen dogovor, ki je odlična novica za državljane,” je poudarila delegirana ministrica za pogajanja o proračunu EU-ja Irena Drmaž, ki je v vlogi predsedujoče vodila usklajevanja na strani članic.

Evropski proračun za prihodnje leto po njenih besedah namenja dovolj sredstev za prednostne naloge, podpira okrevanje po pandemiji covida-19 ter zelene in digitalne cilje, hkrati pa zagotavlja dovolj fiskalnega prostora za nepredvidene dogodke.

Parlament tradicionalno zahteval več kot članice

Svet se je sicer zavzemal za proračun v vrednosti 167,7 milijarde za obveznosti in 170 milijard za plačila. Parlament, ki tradicionalno zahteva več kot članice, je želel 4,1 milijarde več za obveznosti in 2,5 milijarde več za plačila. V parlamentu so po dogovoru poudarili, da so si izborili za približno pol milijarde več sredstev, in sicer za zdravje, raziskave, podnebno ukrepanje, mala in srednja podjetja ter mlade.

Poleg proračunskih sredstev bodo članice v prihodnjem letu črpale tudi sredstva iz sklada za okrevanje. Sedemnajst članic, med njimi Slovenija, je že prejelo predplačila na podlagi nacionalnih načrtov za okrevanje, v kratkem se pričakujejo tudi prvi zahtevki za redna plačila.

Dogovor tik pred polnočjo

Pogajalci so dogovor dosegli tik pred polnočjo, tik pred iztekom roka v okviru spravnega postopka. Svet EU-ja, v okviru katerega odločajo članice, in Evropski parlament morata zdaj besedilo v štirinajstih dneh še formalno potrditi. Svet bo to predvidoma storil prihodnji torek, parlament pa na plenarnem zasedanju konec prihodnjega tedna.