in

Elektronska vinjeta (e-vinjeta): kje jo bo mogoče kupiti in kdaj

Obstoječa vinjeta v obliki nalepke se poslavlja, prihaja pa elektronska vinjeta oziroma e-vinjeta, ki jo bo – tudi na spletu – mogoče kupiti od 1. decembra.

E-vinjeta se od zdajšnje vinjete v obliki nalepke razlikuje po tem, da ne obstaja v fizični obliki, ampak je vezana na registrsko številko vozila. Nadzor bodo pristojni izvajali s kamerami, nameščenimi na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Kamere bodo posnele registrsko številko, sistem pa bo preveril, ali je bila za to vozilo kupljena e-vinjeta.

Vozniki bodo elektronsko vinjeto lahko kupili od 1. decembra. Cena ostaja ista, prav tako si z nakupom e-vinjete voznik zagotovi pravico do uporabe vseh avtocest in hitrih cest v Sloveniji za čas veljavnosti e-vinjete. Ne gre torej za cestninjenje po prevoženi razdalji, ampak še naprej velja za neomejeno število voženj po vseh slovenskih avtocestah.

Pri nakupu bo uporabnik moral navesti registrsko številko vozila, za katero kupuje elektronsko vinjeto. Kupil jo bo lahko na vseh dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci). E-vinjeto bo lahko uporabnik kupil tudi na spletu, v tem primeru bo poleg registrske številke moral dati še elektronski naslov in podatke o izbranem brezgotovinskem načinu plačevanja.

Letna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bodo vozniki določili ob nakupu. Vse vrste e-vinjet bo mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti. Zdajšnja letna vinjeta v obliki nalepke velja še do 31. 1. 2022, uporabnik bo lahko torej letno e-vinjeto z začetkom veljavnosti 1. 2. 2022 kupil od začetka januarja.

Imetniki elektronske vinjete bodo ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in polletne za motorna kolesa). Če bodo vozilo prodali, bodo do vračila sorazmernega dela vrednosti e-vinjete upravičeni le, če novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko.

Če uporabnik ob vstopu na avtocesto ne bo imel e-vinjete, mu – tako kot do zdaj – grozi 300 evrov globe.

Najpogostejša vprašanja o e-vinjetah, ki so jih zbrali na Darsu

Kakšna je razlika med obstoječo vinjeto in e-vinjeto?
E-vinjeta je digitalna različica vinjete, ki bo nadomestila vinjeto v obliki nalepke (e-vinjete torej ne bo treba lepiti na vozilo ter po preteku veljavnosti odstranjevati z njega).

Kako bo DARS vedel, kdo ima e-vinjeto?
Registrska številka vozila, za katero bo kupljena e-vinjeta, bo vnesena v centralni sistem.

Pomeni e-vinjeta plačilo po prevoženih kilometrih?
Ne, še vedno bo mogoče avtoceste v obdobju veljavnosti e-vinjete uporabljati neomejeno.

Od kdaj bosta mogoča nakup in uporaba e-vinjete za leto 2022?
Nakup in uporaba letne (in polletne za motorna kolesa) e-vinjete bosta mogoča od 1. decembra 2021.

Bo mogoče vse vrste vinjet kupiti 30 dni prej?
Da, to bo veljalo za vse vrste e-vinjet. Letno e-vinjeto bomo na primer lahko kupili največ 30 dni pred začetkom njene veljavnosti (hkrati z nakupom bo treba izbrati tudi datum začetka njene veljavnosti).

Ker pa se prodaja letnih e-vinjet letos prične s 1. decembrom, bo možnost nakupa 30 dni prej veljala po tem datumu.

Bo po nakupu e-vinjete mogoče kaj spremeniti?
Do začetka veljavnosti vinjete bo možno podatke o registrski številki spremeniti, ravno tako bo možno enkrat prestaviti začetek veljavnosti vinjete ali celo odstopiti od nakupa. Po začetku veljavnosti e-vinjete reklamacije ne bodo več mogoče.

Kako oziroma kje bo mogoče kupiti e-vinjeto?
Nakup bo mogoč po spletu ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci).

Katero prodajno mesto priporočate za nakup e-vinjete?
Z nakupom po spletu se bo mogoče izogniti vrsti na prodajnem mestu.

Na kaj naj bodo pozorni uporabniki pri nakupu e-vinjete?
Na številko registrske tablice, pri spletnem nakupu bodo potrebovali tudi podatke s plačilne kartice.

Podatki o kupljeni elektronski vinjeti za točno določeno registrsko številko, cestninski razred in čas veljavnosti bodo shranjeni v centralnem sistemu elektronske vinjete. Ob nakupu preko spletne aplikacije (kot registriran ali anonimni uporabnik) bo uporabnik v sistem vnesel naštete podatke, pri čemer je njegova odgovornost, da so podatki vneseni pravilno. V tem primeru bo možno plačilo s kreditno kartico ali si bo uporabnik izdelal ponudbo in nakazal denar na transakcijski račun družbe DARS.

Na dosedanjih prodajnih mestih vinjet, na primer bencinski servisi ali različni trgovci, bodo podatke v sistem vnesli prodajalci, uporabnik pa bo podpisal potrdilo, da so podatki – registrska številka, cestninski razred in veljavnost vinjete – pravilni, s podpisom pa bo tudi prevzel odgovornost za pravilnost podatkov.

Ob tem na Darsu poudarjajo, da je za pravilnost podatkov odgovoren izključno uporabnik, ki bo v primeru napačnih podatkov o registrski številki, cestninskem razredu ali začetku veljavnosti vinjete, nosil tudi posledice, saj vsaka od navedenih napak lahko pomeni, da cestnina za konkretno vozilo s točno določeno registrsko številko ni plačana.

Kakšna bo veljavnost e-vinjet?
Sprememba bo le pri letni e-vinjeti, ki bo veljala 12 mesecev od dneva, ki ga bomo določili za začetek njene uporabe (doslej je letna vinjeta veljala od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta).

Stranka bo lahko v sklopu registracije na spletnem portalu za vsako posamezno elektronsko vinjeto naročila opomnik na potek veljavnosti, ki bo poslan po elektronski pošti na izbran elektronski naslov ali preko SMS sporočila na izbrano telefonsko številko.

Ali je treba kupiti novo letno e-vinjeto že 1. decembra letos?
Vse obstoječe vinjete v obliki nalepke veljajo do preteka njihove veljavnosti. Na primer, obstoječa letna vinjeta za leto 2021, ki je še v obliki nalepke, velja do vključno 31. januarja 2022.

Bomo lahko kupili e-vinjeto kot darilo?
E-vinjeto bomo lahko kupili za katero koli vozilo, torej tudi za partnerje, sorodnike ali prijatelje. Vendar pa bomo morali poznati registrsko številko njihovih vozil in cestninski razred, v katerega se vozilo uvršča. Ob tovstnem nakupu je priporočljivo, da obdarovancu izročimo potrdilo o nakupu e-vinjete, ki ga bomo prejeli ob nakupu, ne glede na prodajni kanal, preko katerega bomo e-vinjeto kupili.

Ali bo sistem ob nakupu e-vinjete zaznal, da je bila za določeno registrsko označbo že kupljena e-vinjeta?
Sistem bo dovoljeval nakup več e-vinjet za eno vozilo, bo pa v vsakem primeru v postopku nakupa obvestil kupca (v primeru nakupa preko spletne trgovine) ali prodajalca na prodajnem mestu, da za določeno registrsko označbo že obstaja e-vinjeta z veljavnostjo, ki se delno ali v celoti prekriva z veljavnostjo e-vinjete, ki jo želi kupiti kupec. Nadaljevanje nakupa bo vseeno možno, vendar bo moral kupec to potrditi (pri spletnem nakupu sam, na prodajnem mestu pa prodajalcu).

Bo mogoče pridobiti povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete?
Ob odjavi vozila iz prometa bo mogoče pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete le v primeru, da morebitni novi lastnik vozila tega ne bo registriral z isto registrsko številko.

Bomo v primeru kraje ali izgube registrske tablice ali npr. njene poškodbe v nesreči, ko običajno zamenjamo tablico, upravičeni do povračila neizkoriščene vrednosti?
Za novo tablico bo treba kupiti novo e-vinjeto, medtem ko bomo za e-vinjeto, vezano na staro tablico, lahko vložili vlogo za vračilo sorazmernega dela. Vlogi bomo morali priložiti račun oziroma kopijo računa za nakup e-vinjete, za katero uveljavljamo vračilo sorazmernega dela vrednosti. Podatek, da je bila za vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana elektronska vinjeta, pred potekom veljavnosti e-vinjete izdana nova tablica z drugačno označbo, pa bo v postopku reševanja zahtevka pridobil DARS.

Kakšne bodo cene e-vinjet?
Cene e-vinjet ne bodo višje oziroma za leto 2022 ostajajo nespremenjene:
– za osebna in bivalna vozila (2A): letna vinjeta 110 EUR, mesečna vinjeta 30 EUR, tedenska vinjeta 15 EUR
– za kombije (2B): letna vinjeta 220 EUR, mesečna vinjeta 60 EUR, tedenska vinjeta 30 EUR
– za motorna kolesa: letna vinjeta 55 EUR, mesečna vinjeta 30 EUR, tedenska vinjeta 7,5 EUR

Kako pa bo potekal nadzor e-vinjet?
Registrske številke vozil bodo preko stacionarnih kamer nadzirali na posameznih točkah avtocestnega omrežja. Na nadzornih točkah, avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih, avtocestnih priključkih bo nadzor potekal s prenosno nadzorno opremo, z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor pa bodo opremljena tudi vozila cestninskega nadzora, kar bo cestninskim nadzornikom omogočalo nadzor med vožnjo.

Se bodo podatki nadzora shranjevali?
Če bo sistem preveril vozilo, za katerega je e-vinjeta kupljena, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled. Če bo zaznana kršitev (za vozilo e-vinjeta ni kupljena), se podatek ohrani v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka.

Kaj pa za kršitelje?
Če bo zaznana kršitev (za vozilo veljavna e-vinjeta ne bo kupljena), se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka.

Kako bodo kršitelji oglobljeni?
Za vozila, ki so registrirana v Sloveniji, bodo cestninski nadzorniki cestninskemu zavezancu po pošti poslali plačilni nalog in račun za e-vinjeto.

Kaj pa tujci?
V primeru kršiteljev iz tujine pa nameravamo prekrškovni postopek izvesti preden bo uporabnik zapustil naše omrežje cestninskih cest.

Bo višina glob enaka?
Da, 300 EUR.