in

DZ ni glasoval o članih programskega in nadzornega sveta RTVS

DZ na današnji seji ni odločal o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Predsednik DZ Igor Zorčič namreč sklepov o imenovanju kandidatov, ki jih predlagajo politične stranke, zaradi njihove neskladnosti z zakonom o RTVS ni dal na glasovanje.

DZ bi moral namreč danes odločati o treh predlogih sklepov za imenovanje članov programskega in nadzornega sveta RTVS, ki jih je pripravila mandatno-volilna komisija.

RTV Slovenija

V programski svet bi moral DZ imenovati pet članov na predlog političnih strank ter osem članov na predlog gledalcev in poslušalcev, v nadzorni svet pa pet članov na predlog političnih strank. Do zapleta je prišlo, ker je mandatno-volilna komisija kot kandidate za člane programskega in nadzornega sveta izbrala le kandidate SDS, NSi, SMC, Desus in SNS, medtem ko zakon o RTVS določa, da mora DZ pri imenovanju v programski svet v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v DZ, pri imenovanju v nadzorni svet pa to mora upoštevati.

Na to so že na seji mandatno-volilne komisije opozarjali poslanci LMŠ, Levice, SD, SAB in nepovezani poslanci (NeP), ki so izpostavljali, da med kandidati za obe funkciji na RTVS ni predstavnika kar 43 poslancev v DZ. Za mnenje pa so nato zaprosili še zakonodajno-pravno službo DZ, ki je ugotovila, da sklepa ne vsebujeta uporabljenih meril in utemeljitve, na kakšen način je MVK upoštevala zakonski pogoj glede zastopanosti političnih strank. “Predlogov sklepov, za katere ni izkazano, da izpolnjujejo z zakonom določen pogoj zato tudi mogoče oceniti kot skladnih z zakonom,” so zapisali v službi.

Na podlagi tega mnenja so vodje poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP Zorčiča pozvali, naj omenjenih sklepov ne da na glasovanje.

“Prekoračitev pristojnosti in izigravanje poslovnika”

Predsednik DZ se je nato za takšno potezo tudi odločil. Kot je dejal, je neupoštevanje zakonskega pogoja glede zastopanosti strank izjemno problematično. Ob tem je ugotovil, da mu zakon ne daje posebnih pooblastil, da bi posegal v odločitve mandatno-volilne komisije, ima pa pristojnosti pri uvrščanju točk na dnevne rede sej. Ker takšne točke na dnevni red ne bi uvrstil, če bi bil že prej seznanjen z mnenjem zakonodajno-pravne službe, se je odločil, da je ne bo dal na glasovanje.

Zorčičeva poteza je v koalicijskih vrstah naletela na ogorčenje. Očitali so mu prekoračitev pristojnosti in izigravanje poslovnika. Ko po več proceduralnih zahtevah Zorčič ni spremenil svoje odločitve, so poslanci SDS, NSi, SMC in SNS protestno zapustili parlamentarno dvorano.

DZ danes prav tako še ni glasoval o imenovanju članov programskega sveta RTVS, ki jih DZ imenuje na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTVS. Vodja poslanske skupine SDS je namreč predlagal preložitev točke, kar je večina poslancev nato tudi izglasovala. Takšna poteza pa je razburila del opozicije, ki je opozarjala, da koalicija prestavlja odločitve o točkah, za izglasovanje katerih nima dovolj glasov. Za izglasovanje tega sklepa bi bilo namreč potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.