in

Do PCR-testa brez napotitve s fotografijo pozitivnega testa za samotestiranje

Do PCR-testa brez napotitve so po novem upravičeni vsi, ki pred odvzemom brisa predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega (HAG) testa za samotestiranje, je razvidno iz pravilnika, objavljenega v uradnem listu. Kot dokazilo med drugim šteje fotografija pozitivnega rezultata HAG testa za samotestiranje.

Fotografija mora biti po navedbah pravilnika opravljena v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa ali izpolnjen evidenčni list zaposlenega. Do PCR-testa so brez napotitve po novem upravičeni tudi tisti, ki pred odvzemom brisa izkažejo pozitiven rezultat HAG testa, opravljenega pri zasebnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Kot dokazilo o opravljenem HAG testu pri zasebniku se praviloma šteje zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih.

Otrok

Javni zdravstveni zavodi morajo od danes zagotavljati vstopno točko in vzpostaviti način naročanja za paciente, ki želijo PCR-test opraviti s predložitvijo omenjenih dokazil. O načinu naročanja morajo zavodi obvestiti ministrstvo za zdravje, ki informacijo objavi na spletni strani, prav tako pa jo objaviti tudi na svojih spletnih straneh, je razvidno iz novega pravilnika. Na enak način lahko vstopne točke in način naročanja vzpostavijo tudi izvajalci testiranja. Ti morajo bris za PCR-test odvzeti najkasneje v 24 urah od naročila pacienta na bris. Pacienti pa morajo omenjena dokazila o samotestiranju na vpogled predložiti pred samim odvzemom brisa.

Prav tako pravilnik predvideva, da izvajalci zdravstvene dejavnosti v javni mreži v primeru pozitivnega HAG testa pacientu takoj odvzamejo še bris za test PCR in ga posredujejo v analizo. Če izvajalec odvzema brisa za PCR-test ne izvaja, mora najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu osebo naročiti na odvzem brisa za PCR-test pri drugem izvajalcu, ki odvzeme izvaja, in o terminu za odvzem brisa obvestiti pacienta. V pravilniku je po novem zapisano tudi, da morajo izvajalci obveščanje pacientov o rezultatu PCR-testa “zagotavljati v najkrajšem času”, najkasneje pa v 12 urah od avtorizacije izvida testa.

Vse spremembe veljajo od danes, je razvidno iz objavljenega pravilnika.

Oznake