in

Do konca oktobra pobranih skoraj petina več javnih dajatev kot pred letom

V desetih mesecih skupaj pa se je v državno blagajno steklo 15,76 milijarde evrov prihodkov. To je 18,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani in tudi 8,7 odstotka več kot med januarjem in oktobrom 2019.

Davkov in prispevkov za socialno varnost se je v desetem mesecu letos v državni proračun steklo skupaj 1,69 milijarde evrov. To je 10,5 odstotka več kot oktobra 2020, je razvidno iz podatkov Fursa.

Pri tem je bila rast pobranih domačih davkov na blago in storitve, kamor se uvrščajo tudi davek na dodano vrednost (DDV) in trošarine, prav tako 10,5-odstotna. Od DDV-ja se je sicer prejšnji mesec v državni proračun steklo 14,1 odstotka več kot oktobra lani, ko je vlada v drugi polovici meseca vnovič razglasila epidemijo, rast trošarin pa je bila 4,8-odstotna.

Za 18,9 odstotka več kot pred letom je država oktobra pobrala tudi davka od dohodkov pravnih oseb. Še višja je bila rast pobrane dohodnine (+16,8 odstotka), medtem ko je bilo prispevkov za socialno varnost vplačanih 5,3 odstotka več.

Obseg pobranih javnih dajatev se ponovno povečuje od letošnjega marca, potem ko se je vse od prve razglasitve epidemije covida-19 sredi lanskega marca večinoma zmanjševal.

Letos do konca oktobra je bila rast pobranih davkov na blago in storitve 13-odstotna, prispevkov za socialno varnost 21,2-odstotna, davkov na dohodek in dobiček pa celo 24,7-odstotna. Vse vrednosti so tudi višje kot v prvih desetih mesecih predkoronskega leta 2019.