in

Dars z omejitvami parkiranja tovornjakov na avtocestnih postajališčih

Dars bo avtocestna postajališča v prihodnjih nekaj tednih opremil z znaki, ki na označenih parkirnih mestih zapovedujejo parkiranje težkih tovornih vozil in avtobusov na največ 25 ur. Po preteku tega roka jih bodo morali vozniki odpeljati s počivališča. Cestninski nadzorniki o tem voznike seznanjajo z informativnimi letaki.

IMF

Parkiranje vozil na počivališčih avtocest in hitrih cest ureja novi zakon o pravilih cestnega prometa. Skladno z njim so lahko avtobusi in težka tovorna vozila na označenih parkirnih mestih parkirani največ 25 ur. Če je promet tovornih vozil z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa omejen ali prepovedan za več kot 25 ur, pa je dovoljeno parkiranje za čas omejitve ali prepovedi prometa tovornih vozil.

Kot navajajo na Darsu, morajo vozniki na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Za prekoračitev 25-urnega parkiranja so predvidene globe, ki znašajo po 300 evrov za voznika in odgovorno osebo in 1000 evrov za pravno osebo.

Oznake