in

Čisti dobiček Krke se je povečal za 14 odstotkov

Foto: BoBo

Dobiček iz poslovanja skupine Krka se je medtem v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za 10 odstotkov na 271,3 milijona evrov, dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), pa je nanesel 352,7 milijona evrov in je bil za osem odstotkov nižji od primerljivega lanskega.

Skupina, v kateri je bilo konec septembra redno zaposlenih 11.470 ljudi, skupaj z zaposlenimi prek agencij pa 12.410, je letos za naložbe namenila 45,3 milijona evrov, od tega 34,8 milijona evrov v obvladujoči družbi.

Obvladujoča družba Krka je sicer v devetih mesecih prihodke znižala za šest odstotkov na dobro milijardo evrov, dobiček iz poslovanja je bil nižji za 19 odstotkov in je znašal dobrih 227 milijonov evrov, EBITDA se je znižal za 15 odstotkov na slabih 291 milijonov evrov, čisti dobiček družbe pa je znašal 209,5 milijona evrov in je bil za šest odstotkov višji kot v primerljivem lanskem obdobju.